Uw zoekopdracht heeft 53 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2015 Staatscourant 2014, 36735 Openbaar Ministerie (OM)
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 18 december 2014, kenmerk 580388, houdende wijziging van de vergoeding van een gedragsverklaring aanbesteden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37950 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (56 kB)

  Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten halt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 36904 Openbaar Ministerie (OM)
 4. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van het College van procureurs-generaal van 17 december 2014 houdende wijziging van de Ondermandaatregeling niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal van 27 februari 2013 in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37400 Openbaar Ministerie (OM)
 5. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van het College van procureurs-generaal van 17 december 2014 houdende wijziging van de mandaatregeling Wet bescherming persoonsgegevens Openbaar Ministerie van het College van procureurs-generaal van 3 januari 2013 in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 37399 Openbaar Ministerie (OM)
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (104 kB)

  Richtlijn voor strafvordering feitgecodeerde misdrijven en overtredingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 36735 Openbaar Ministerie (OM)
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Aanwijzing feitgecodeerde misdrijven, overtredingen en muldergedragingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36733 Openbaar Ministerie (OM)
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (99 kB)

  Aanwijzing Executie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 37617 Openbaar Ministerie (OM)
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (758 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 34583 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (16 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit van 31 maart 1987, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 162, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, in verband met verduidelijking aangifteplicht bij zorgfraude, met nota van toelichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35128 Ministerie van Veiligheid en Justitie