Uw zoekopdracht heeft 25 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Raad voor Rechtsbijstand, houdende verstrekking van subsidie aan de Stichting Juridisch Loket (Subsidieregeling Stichting het Juridisch Loket 2013)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 37436 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (122 kB)

  Advies Raad van State inzake het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2014 Staatscourant 2014, 32623 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Doorhaling Rbtv

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2014 Staatscourant 2014, 27768 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 4. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie van Aruba, de Minister van Justitie van Curaçao, de Minister van Justitie van Sint Maarten en de Minister van Veiligheid en Justitie van Nederland van 21 augustus 2014, nr. 551539, houdende instelling van de Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten (Instellingsbesluit Evaluatiecommissie justitiële rijkswetten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2014 Staatscourant 2014, 24569 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Vondelingenkamer en babyhuis. Advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-08-2014 Staatscourant 2014, 24357 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vervanging van een vermiste akte van partnerschapsregistratie van de gemeente ’s-Hertogenbosch, Justitiële Informatiedienst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-08-2014 Staatscourant 2014, 22361 Justitiële Informatiedienst
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluit Beperking Openbaarheid, Rechtbank 's-Gravenhage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-08-2014 Staatscourant 2014, 22391 Rechtbank 's-Gravenhage
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit Beperking Openbaarheid, Rechtbank 's-Gravenhage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-08-2014 Staatscourant 2014, 22392 Rechtbank 's-Gravenhage
 9. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Besluit Beperking Openbaarheid, Rechtbank 's-Gravenhage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-08-2014 Staatscourant 2014, 22393 Rechtbank 's-Gravenhage
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (157 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet strekkende tot implementatie van de Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG en uitvoering van de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting van consumentengeschillen en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG (Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2014 Staatscourant 2014, 20018 Ministerie van Veiligheid en Justitie