Uw zoekopdracht heeft 119 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Convenant in het kader van de uitwisseling van gegevens tussen de Inspectie Leefomgeving en Transport en PostNL (inzake vuurwerk)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37889 Inspectie Leefomgeving en Transport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 18 december 2014, kenmerk 580388, houdende wijziging van de vergoeding van een gedragsverklaring aanbesteden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37950 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van het College van procureurs-generaal van 17 december 2014 houdende wijziging van de mandaatregeling Wet bescherming persoonsgegevens Openbaar Ministerie van het College van procureurs-generaal van 3 januari 2013 in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 37399 Openbaar Ministerie (OM)
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Aanzegging ex artikel 3a, tweede en vijfde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37228 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 december 2014, houdende aanwijzing van vormen van zorg als forensische zorg in de zin van het Interimbesluit forensische zorg (Interimregeling aanwijzing forensische zorg)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37132 Dienst Justitiële Inrichtingen
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 8 december 2014, nr. DCV/RL-1540/2014 tot aanwijzing van posten bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36691 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Subsidiebeleidskader begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken voor 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36759 Dienst Justitiële Inrichtingen
 8. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vervanging van een verminkte latere vermelding van de gemeente Voerendaal

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36333 Justitiële Informatiedienst
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 10 december 2014, 173/2014, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Gedetineerdenbegeleiding 2015–2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36426 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 december 2014, nr. BOACAT2014/052, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Rijkswaterstaat Verkeer en Watermanagement

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36235 Dienst Justis