Uw zoekopdracht heeft 20 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (16 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit van 31 maart 1987, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 162, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, in verband met verduidelijking aangifteplicht bij zorgfraude, met nota van toelichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35128 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (27 kB)

  Advies Raad van State betreffende voorstel van wet tot uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-2014 Staatscourant 2014, 29940 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (45 kB)

  Advies Raad van State inzake een conceptvoorstel van wet tot implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2014 Staatscourant 2014, 27391 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (140 kB)

  Advies Raad van State inzake het wetsvoorstel tot invoering van een civielrechtelijk bestuursverbod

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2014 Staatscourant 2014, 25418 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (109 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2014 Staatscourant 2014, 21783 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit van 31 maart 1987, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 162, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, in verband met verduidelijking aangifteplicht bij zorgfraude

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2014 Staatscourant 2014, 18758 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie opleidingseisen classificeerders kinderpornografie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-06-2014 Staatscourant 2014, 2132 Openbaar Ministerie (OM)
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 29 april 2014, kenmerk 505418, houdende wijziging van de Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen in verband met verlenging van de geldigheidsduur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-05-2014 Staatscourant 2014, 13144 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Conceptwetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting (Eigen bijdrage verblijf gedetineerden), Advies Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-04-2014 Staatscourant 2014, 10194 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 14 februari 2014, nr. 461199, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Taskforce overvallen in verband met de verlenging van de instellingsduur en in verband met een wijziging van de samenstelling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2014 Staatscourant 2014, 5480 Ministerie van Veiligheid en Justitie