Uw zoekopdracht heeft 50 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2014, nr. VO/BZO/705505, tot wijziging van de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009 in verband met het verlengen van het Leerplusarrangement VO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37568 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2014, nr. VO/696224, houdende wijziging van de Regeling InnovatieImpuls Onderwijs in verband met een verlenging van de effectmeting met één jaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 36790 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2014, nr. VO/702283, houdende wijziging van de Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO in verband met naamswijziging van de beleidsregel, het wijzigen van vereiste quota en het bevorderen van meer maatwerk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36797 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (122 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 december 2014, nr. JOZ/696329, houdende wijziging van de Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 36017 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Aanmelding Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 35977 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 november 2014, nr. 686286, houdende wijziging van de Regeling versterking van functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2010–2012 in verband met de bekendmaking van het beschikbare bedrag aanvullende bekostiging 2015 en een aantal gemeentelijke herindelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 35423 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 november 2014, nr. VO/689389, houdende de vaststelling van de vergoedingen van de voorzitter en overige leden van het College voor Toetsen en Examens (Vergoedingenregeling College voor toetsen en examens)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2014 Staatscourant 2014, 34118 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 november 2014, nr. KENNIS/686517, tot wijziging van het Instellingsbesluit begeleidingscommissie Onderwijs Bewijs in verband met een wijziging in de samenstelling van de begeleidingscommissie Onderwijs Bewijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2014 Staatscourant 2014, 33750 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 november 2014, nr. VO/F-2014/678650, tot vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2015 en wijziging van de Regeling vaststelling ondersteuningsbedragen per leerling lwoo en pro, kalenderjaar 2014 (Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2014 Staatscourant 2014, 33754 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 november 2014, nr. VO/F-686342, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2014 Staatscourant 2014, 33706 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap