Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (0 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2014, nr. WJZ/14204185, houdende goedkeuring van het besluit van de Centrale Commissie Dierproeven tot vaststelling van het verschuldigde bedrag voor aanvraag om een projectvergunning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36311 Ministerie van Economische Zaken
 2. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 december 2014, nr. WJZ / 14194325, met betrekking tot de opleidingseisen voor de verzorging en behandeling van proefdieren als bedoeld in artikel 2 van het Dierproevenbesluit 2014 (Besluit erkenning cursussen en diploma’s proefdieren)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 34743 Ministerie van Economische Zaken
 3. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 9 december 2014, nr. WJZ / 14190609, tot intrekking van het Instellingsbesluit Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 36295 Ministerie van Economische Zaken
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (63 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot uitvoering van de Wet op de dierproeven (Dierproevenbesluit 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2014 Staatscourant 2014, 36009 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (100 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 december 2014, nr. WJZ / 13149501, tot uitvoering van de Wet op de Dierproeven en het Dierproevenbesluit 2014 (Dierproevenregeling 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2014 Staatscourant 2014, 34746 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  HERPLAATSING: Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 september 2014, nr. OWB/657635, tot vaststelling van de vergoedingen voor de leden, met inbegrip van de voorzitter, van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Vergoedingenbesluit AWTI)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2014 Staatscourant 2014, 28078 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 september 2014, nr. OWB/657635, tot vaststelling van de vergoedingen voor de leden, met inbegrip van de voorzitter, van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Vergoedingenbesluit AWTI)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2014 Staatscourant 2014, 28078 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 september 2014, nr. 2014-0000497911, houdende regels voor de verstrekking van subsidie aan de Stichting Thorbecke Leerstoel (Subsidieregeling BZK Thorbecke Leerstoel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2014 Staatscourant 2014, 26858 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Verlening vergunning dierproeven; QVQ BV te Utrecht, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-06-2014 Staatscourant 2014, 15072 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 10. Vergunningen Download icon PDF (0 kB)

  Verlening vergunning dierproeven; Akzo Nobel Nederland BV te Arnhem, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA),

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-06-2014 Staatscourant 2014, 15073 Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)