Uw zoekopdracht heeft 25 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 december 2014, nr. WJZ/14011574, tot kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw (Regeling kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36114 Ministerie van Economische Zaken
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Wet milieubeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 37250 Gemert-Bakel
 3. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Mededeling van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, van 25 november 2014, nr. IenM/BSK-2014/252869 houdende mededeling van de uitvoering van een enkele verordeningen inzake voertuigenmissies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2014 Staatscourant 2014, 33922 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Verkeersbesluiten Download icon PDF (7 kB)

  Gemeente Wassenaar - Het plaatsen van 8 openbare oplaadpalen ten behoeve van elektrische auto's - Meerdere locaties in de gemeente Wassenaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2014 Staatscourant 2014, 34019 Wassenaar
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (66 kB)

  Voorpublicatie van de vaststelling van nieuwe regels voor bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en een aantal daarmee verband houdende verordeningen en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1005/2009 van 16 september 2009 betreffende ozonlaagafbrekende stoffen (Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2014 Staatscourant 2014, 32981 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 31 oktober 2014, nr. IENM/BSK-2013/122814, tot wijziging van de Regeling handel in emissierechten (meetellen capaciteit van reserve, achtervang of parallelle eenheden en andere wijzigingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2014 Staatscourant 2014, 31699 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Oproep van het Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) aan inrichtingen die het betreft om gegevens aan te leveren in verband met het besluit van de Europese Commissie van 27 oktober 2014 (2014/746/EU) – Aanpassing lijst met sectoren blootgesteld aan risico op carbon leakage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2014 Staatscourant 2014, 31495 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 15 oktober 2014, nr. IENM/BSK-2014/214072, tot wijziging van de Regeling hernieuwbare energie vervoer in verband met de verlenging van de inlevertermijn voor de biobrandstoffenbalans

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2014 Staatscourant 2014, 29270 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 2 oktober 2014, nr. IENM/BSK-2014/54438, houdende wijziging van de Regeling aanwijzing Nationaal loket inventarisatie broeikasgassen en Protocollen broeikasgassen in verband met het vervallen van de protocollenmethodiek voor het nationale inventarisatiesysteem

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-10-2014 Staatscourant 2014, 27438 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging toewijzing broeikasgasemissierechten voor de luchtvaart 2013 – 2016, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2014 Staatscourant 2014, 25255 Ministerie van Infrastructuur en Milieu