Uw zoekopdracht heeft 195 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (91 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer (Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37656 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (105 kB)

  Wijziging van de Uitvoeringsregeling energie-investeringsaftrek 2001

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 36400 Ministerie van Financiën
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (50 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2014, nr. 2014-0000667329, houdende wijziging van de Regeling fonds energiebesparing huursector en de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (aanpassing aan wijziging labelsystematiek)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36878 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit tot vaststelling van het percentage duurzame elektriciteit van de totale hoeveelheid elektriciteit die wordt opgewekt door middel van niet-zuivere biomassa in een afvalverbrandingsinstallatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37360 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (272 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 9 december 2014, nr. WJZ/14198645, houdende regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit (Regeling garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 35704 Ministerie van Economische Zaken
 6. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking afstand opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen L16b, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36326 Ministerie van Economische Zaken
 7. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Verlenging geldigheidsduur opsporingsvergunning aardwarmte Maasbree, DGETM/EM/14195157, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36328 Ministerie van Economische Zaken
 8. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Ontvangstbevestiging afstandsverklaring opsporingsvergunning L16b, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36327 Ministerie van Economische Zaken
 9. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Vergunningen voor het verrichten van handelingen met radioactieve stoffen/radioactieve bronnen/röntgentoestellen, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36484 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 10. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 35994 Ministerie van Economische Zaken