Uw zoekopdracht heeft 47 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 17 december 2014, nr. INDUIT14-2207, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de hoofddirecteur ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling IND Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37668 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 december 2014, nummer WBV 2014/35, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36706 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, nummer 590431, houdende wijziging van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36736 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 december 2014, nummer 593764, tot wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdtweeëndertigste wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36739 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (40 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 10 december 2014, nummer WBV 2014/34, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36576 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2014, 2014-0000184831, tot wijziging van Bijlage I en II bij de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 in verband met enkele technische wijzigingen, verduidelijking van het minimumloon, en aanpassing aan het Young Workers Exchange Program dat voortvloeit uit het Memorandum of Understanding tussen Canada en Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36372 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 december 2014, nummer WBV 2014/32, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 35433 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 december 2014, 2014-0000179202, tot wijziging van het Examenreglement basisexamen inburgering in verband met aanpassing van het basisexamen en bevoegdheidsoverdracht naar DUO, en het Examenprogramma basisexamen inburgering in verband met het wijzigen van de wijze van examineren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 35494 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (267 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PbEU 2013, L 180) en Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PbEU 2013, L 180)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2014 Staatscourant 2014, 34473 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 14 november 2014, nummer 578511, tot wijziging van de Regeling toelating en uitzetting BES (derde wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2014 Staatscourant 2014, 33256 Ministerie van Veiligheid en Justitie