Uw zoekopdracht heeft 4 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Nl. I&S/2012/17949 van 12 december 2014, 2014-0000187918 tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Dienst Uitvoering Onderwijs tot uitoefening van een aantal bevoegdheden op grond van de wet- en regelgeving op het terrein van de inburgering (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36843 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (9 kB)

  Aanmelding Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 35977 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (145 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 november 2014, 2014-0000166971, tot wijziging van de Regeling inburgering en het Voorschrift vreemdelingen 2000 in verband met enkele wijzigingen in de wijze van examineren bij het inburgeringsexamen en het basisexamen inburgering en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2014 Staatscourant 2014, 33927 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (115 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 maart 2014, 2014-0000037808, tot vaststelling van de RuWav en uitvoeringsregels gvva 2014 naar aanleiding van de implementatie van richtlijn 2011/98/EU, betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-03-2014 Staatscourant 2014, 8189 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid