Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. WJZ / 14152622, tot wijziging van de Regeling RDA ten behoeve van de vaststelling van het percentage voor de bepaling van het RDA-bedrag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 36079 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr. 2014-0000657970, houdende vaststelling van een controleprotocol voor de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Controleprotocol WNT)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36280 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2014, kenmerk, 688563-129348-MEVA, houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg- en welzijnssector in verband met de vaststelling van de bezoldigingsmaxima voor het kalenderjaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2014 Staatscourant 2014, 34258 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 november 2014, nr. 2014-602374, houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 in verband met de vaststelling van de bezoldigingsmaxima voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2014 Staatscourant 2014, 34229 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2014, kenmerk 690079-129348-MEVA, houdende wijziging van de Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars in verband met de vaststelling van de bezoldigingsmaxima voor het kalenderjaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2014 Staatscourant 2014, 34256 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 4 november 2014, kenmerk 675257-127218-Z, houdende wijziging van het bedrag vermogenstoets zorgtoeslag met ingang van 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2014 Staatscourant 2014, 32936 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 oktober 2014, 2014-0000162941, tot instelling van het Comité van toezicht EFMB

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2014 Staatscourant 2014, 31551 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (40 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand en enige andere wetten in verband met het verstrekken van een koopkrachttegemoetkoming aan lage inkomens (Wet koopkrachttegemoetkoming lage inkomens)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2014 Staatscourant 2014, 22145 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Interne regelingen Download icon PDF (47 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 juni 2014, nr. 2014-0000315901, houdende wijziging van de Beleidsregels toepassing WNT (2013), vaststelling van de Beleidsregels toepassing WNT 2014 en wijziging van het Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT (vaststelling normenkader WNT 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2014 Staatscourant 2014, 17835 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei 2014, 2014-0000059768, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-05-2014 Staatscourant 2014, 13936 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid