Uw zoekopdracht heeft 77 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (22 kB)

  Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37319 Stichting Autoriteit Financiële Markten
 2. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit van 23 december 2014, met kenmerk 00.042.817, tot wijziging van de Vergunning Totalisator 2015/2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 37997 Kansspelautoriteit
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2014, kenmerk: FM 2014/1237 M, directie Financiële Markten, houdende regels met betrekking tot de door personen als bedoeld in de artikelen 3:8, eerste lid, 3:17b, eerste en tweede lid, 4:9, eerste lid, en 4:15a, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht af te leggen eed of belofte (Regeling eed of belofte financiële sector 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37261 Ministerie van Financiën
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (48 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 9 december 2014, FM 2014/1900 M, directie Financiële Markten,tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft in verband met de invoering van een nieuw wettelijk kader voor geregistreerde gedekte obligaties (Wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft ter zake geregistreerde gedekte obligaties)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36125 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (84 kB)

  Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36172 Ministerie van Financiën
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de minister van Financiën van 9 december 2014, FM 2014/1890 M, directie Financiële Markten, tot vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 3:156, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, voor het jaar 2015 en tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wft

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36080 Ministerie van Financiën
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 5 december 2014, FM 2014/1861 M, directie Financiële Markten, houdende regels tot vaststelling van het tarief, bedoeld in artikel 11k, derde, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft voor 2015 (Regeling tarief centrale examenbank Wft 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2014 Staatscourant 2014, 35667 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 3 december 2014, FM 2014/1850 M, directie Financiële Markten, tot wijziging van het Besluit aangewezen staten Wft (Wijziging Besluit aangewezen staten Wft)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 35352 Ministerie van Financiën
 9. Overig Download icon PDF (15 kB)

  Handhavingsbeleid Bureau Financieel Toezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 36066 Bureau Financieel Toezicht
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 december 2014, nr. FM 2014/1725 M, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wet toezicht trustkantoren, de Regeling van de Minister van Financiën en de Minister van Veiligheid en Justitie van 25 mei 2012 houdende bepalingen ter uitvoering van bij en krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES gestelde regels en de Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2014 Staatscourant 2014, 35318 Ministerie van Financiën