Uw zoekopdracht heeft 38 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging vergunning Digitenne B.V. (DVB-T), Agentschap Telecom

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 37508 Agentschap Telecom
 2. Interne regelingen Download icon PDF (129 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. DGETM-TM / 14200794, tot verlengbaarheid van de vergunningen voor de frequenties in de 2.100 MHz-band (Besluit verlengbaarheid vergunningen 2.100 MHz 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 35958 Ministerie van Economische Zaken
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (91 kB)

  Advies Raad van State nota van wijziging inzake wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (meldplicht datalekken) (33 662)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2014 Staatscourant 2014, 34523 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (30 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 27 november 2014, DGETM-TM/nr. 14191166, houdende aanwijzingen voor aanbieders van mobiele openbare telecommunicatienetwerken inzake de alarmeringsdienst NL-Alert (Besluit aanwijzingen aanbieders inzake alarmeringsdienst NL-Alert)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2014 Staatscourant 2014, 34590 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (351 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 3 november 2014, DGETM-TM / 14179469, houdende vaststelling van het Nationaal Frequentieplan 2014 (Nationaal Frequentieplan 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2014 Staatscourant 2014, 33116 Ministerie van Economische Zaken
 6. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling toestemming overdracht van vergunning landelijke commerciële omroep van Ad Venture Radio B.V. aan Radio 10 B.V., Agentschap Telecom

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-10-2014 Staatscourant 2014, 28726 Agentschap Telecom
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (45 kB)

  Advies Raad van State inzake een conceptvoorstel van wet tot implementatie van de richtlijn 2013/40/EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad (PbEU L 218/8)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2014 Staatscourant 2014, 27391 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving openbare consultatie ontwerpbesluiten van de Minister van Economische Zaken houdende wijziging van het Nummerplan internationale signaleringspuntcodes en wijziging van het Nummerplan transitnetwerk signaleringspuntcodes in verband met het gebruik van signaleringspuntcodes door besloten netwerken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2014 Staatscourant 2014, 27140 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 september 2014, nr. WJZ / 14122681, tot vrijstelling afwijkend gebruik frequentieruimte Explosieven Opruimingsdienst Defensie (Vrijstelling afwijkend gebruik frequentieruimte EODD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2014 Staatscourant 2014, 27091 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 12 september 2014, nr. WJZ / 14130383, tot wijziging van de Regeling vergoedingen Telecommunicatiewet en Postwet 2014 in verband met vaststelling vergoedingen categorieën Elektronische Communicatie en Post

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-09-2014 Staatscourant 2014, 26504 Ministerie van Economische Zaken