Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerp Projectplan verbeteren watersysteem nabij 't Horntje in gemeente Texel ter inzage

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 38060 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit voor het project ‘Dijkverbetering Lage Klompweg en Klompweg’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 37647 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit voor het project ‘Dijkverbetering Vreelandseweg’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 37646 Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 3 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/231218, houdende vaststelling van regels betreffende de door de waterschappen verschuldigde vergoedingen ter zake van de organisatie van de waterschapsverkiezingen in 2015 (Vergoedingenregeling waterschapsverkiezingen 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2014 Staatscourant 2014, 30438 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 oktober 2014, nr. 2014-0000305130, tot wijziging van de Kiesregeling in verband met de gecombineerde staten- en waterschapsverkiezingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-10-2014 Staatscourant 2014, 28644 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking watervergunning voor het maken van een huisaansluiting voor telecommunicatie middels drie boogzinkers bij Kortrijk 10-12 Breukelen (code 862388)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2014 Staatscourant 2014, 27499 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 september 2014, nr. 2014-0000496226, houdende wijziging van de Subsidieregeling Kenniscentrum Europa Decentraal 2013 (aanpassing subsidiedoel en bevoorschotting)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2014 Staatscourant 2014, 26857 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 25 augustus 2014 nr. IENM/BSK-2014/153577, houdende goedkeuring van het besluit van de Provinciale Staten van Limburg tot opheffing van de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei en tot oprichting van het waterschap Limburg, alsmede tot vaststelling van het Reglement voor het waterschap Limburg, voor wat betreft de vaststelling van het beheergebied en de taken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-08-2014 Staatscourant 2014, 24638 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 23 juni 2014, nr. BOACAT 2014/035 , tot wijziging van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Waterschappen 2014, datum 11 juni 2014, nr. BOACAT2014/032

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-06-2014 Staatscourant 2014, 18068 Dienst Justis
 10. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Het lozen van afvalwater op de Neder-Rijn, afkomstig van RWZI Lienden, Rijkswaterstaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-06-2014 Staatscourant 2014, 16811 Rijkswaterstaat