Uw zoekopdracht heeft 375 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (33 kB)

  Mandaatbesluit Politie januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37846 overig
 2. Interne regelingen Download icon PDF (22 kB)

  Mandaat Autoriteit Financiële Markten per 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37319 Stichting Autoriteit Financiële Markten
 3. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Tijdelijk mandaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37804 overig
 4. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Bpf HiBiN 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37826 overig
 5. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 18 december 2014, houdende de aanwijzing van de heer J.J.K. Suitela als toezichthouder van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bij de eenheid Inspectie Huisvesting Dordrecht (IHD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37700 overig
 6. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van het College van procureurs-generaal van 17 december 2014 houdende wijziging van de Ondermandaatregeling niet-beheersaangelegenheden van het College van procureurs-generaal van 27 februari 2013 in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37400 Openbaar Ministerie (OM)
 7. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Verordening tot opheffing van het Gemeenschappelijk Secretariaat Produktschappen Vee, Vlees en Eieren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 36930 overig
 8. Interne regelingen Download icon PDF (21 kB)

  Besluit van de directeur Staatsbosbeheer van 17 december 2014 houdende verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan functionarissen bij Staatsbosbeheer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37694 overig
 9. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14200419, houdende regels inzake het verlenen van mandaat en machtiging aan de directeur van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) betreffende aangelegenheden die verband houden met de toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde (Besluit mandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36669 Ministerie van Economische Zaken
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van het College van procureurs-generaal van 17 december 2014 houdende wijziging van de mandaatregeling Wet bescherming persoonsgegevens Openbaar Ministerie van het College van procureurs-generaal van 3 januari 2013 in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de wettelijke regeling van de centrale verwerking openbaar ministerie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 37399 Openbaar Ministerie (OM)