Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Circulaires Download icon PDF (49 kB)

  Circulaire bijzondere opsporingsgelden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37536 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Circulaires Download icon PDF (54 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 16 december 2014, nr. 2014-0000664631, houdende vaststelling van beleidsregels inzake het vaststellen van overtolligheid bij reorganisaties in verband met het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013-2015 (Beleidsregels vaststelling overtolligheid van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013-2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36770 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Circulaires Download icon PDF (26 kB)

  Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2015 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36913 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Circulaires Download icon PDF (3 kB)

  Wijzigingscirculaire Buitengewoon Opsporingsambtenaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36844 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Circulaires Download icon PDF (17 kB)

  Per 1 januari 2015 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten en een bevestiging van de correctie m.b.t. de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor raads- en commissieleden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35143 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Circulaires Download icon PDF (14 kB)

  Per 1 januari 2015 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van provincies en een bevestiging van de correctie m.b.t de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor staten- en commissieleden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35144 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Circulaires Download icon PDF (12 kB)

  Per 1 januari 2015 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van waterschappen en een bevestiging van de correctie van de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor leden van het algemeen bestuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35145 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Circulaires Download icon PDF (29 kB)

  Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (juridische versie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-2014 Staatscourant 2014, 30253 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Circulaires Download icon PDF (23 kB)

  Wet Dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (algemene versie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-2014 Staatscourant 2014, 30255 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Circulaires Download icon PDF (1 kB)

  Verlenging Circulaire Strafrechtelijke Immuniteiten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2014 Staatscourant 2014, 23634 Ministerie van Veiligheid en Justitie