Uw zoekopdracht heeft 145 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (20 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37903 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (91 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels ter uitvoering van titel 9.7 Hernieuwbare energie vervoer van de Wet milieubeheer (Besluit hernieuwbare energie vervoer 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37656 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (41 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet ter uitvoering van het vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn en in verband met herwonnen fosfaten en strorijke mest

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37509 Ministerie van Economische Zaken
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (18 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Maatregelenbesluit jegens uitvoerende instanties en hun functionarissen tijdens het verrichten van hun werkzaamheden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37899 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (63 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot uitvoering van de Wet op de dierproeven (Dierproevenbesluit 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2014 Staatscourant 2014, 36009 Ministerie van Economische Zaken
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (32 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Meetinstrumentenbesluit I in verband met het invoeren van de verplichting om geregelde warmtemeters te gebruiken voor warmtemeting en van het Besluit op afstand uitleesbare meetinrichtingen ten behoeve van het stellen van eisen aan op afstand uitleesbare meetinrichtingen voor warmte

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2014 Staatscourant 2014, 35663 Ministerie van Economische Zaken
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (18 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet rechtspositie ZSM

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35136 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (758 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 34583 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (16 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit van 31 maart 1987, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 162, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, in verband met verduidelijking aangifteplicht bij zorgfraude, met nota van toelichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35128 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (44 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ... tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn (ontwerptekst zoals aangeboden aan de afdeling advisering van de Raad van State)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2014 Staatscourant 2014, 34965 Ministerie van Economische Zaken