Uw zoekopdracht heeft 513 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Pensioenen Download icon PDF (26 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds voor Personeelsdiensten van 18 december 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2016 Staatscourant 2014, 37623 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie wijziging Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIII, onderdeel B, grenswaarden kankerverwekkende stoffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 36338 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (18 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Maatregelenbesluit jegens uitvoerende instanties en hun functionarissen tijdens het verrichten van hun werkzaamheden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37899 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (20 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband met de invoering van een algemeen pensioenfonds (Wet algemeen pensioenfonds)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37903 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Convenanten Download icon PDF (15 kB)

  Convenant uitvoering interbestuurlijk toezicht op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en uitvoering taak vertrouwensinspecteurs kinderopvang door de Inspectie van het Onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37650 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (38 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 december 2014 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Detailhandel in Aardappelen, Groenten en Fruit inzake Sociaal Fonds

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 34705 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (41 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 december 2014 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Goud- en Zilvernijverheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 35124 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (40 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 december 2014 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Isolatiebedrijf

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 35133 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (42 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 december 2014 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor het Carrosseriebedrijf

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 35137 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (51 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2014, 2014-0000184171, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet aanpassing financieel toetsingskader

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36799 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid