Uw zoekopdracht heeft 216 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr. 2014-0000651457, houdende wijziging van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden in verband met onder meer nadere regels over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2015 Staatscourant 2014, 35912 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 9 december 2014, no. 2014002346, houdende ontslag van de Rijksbouwmeester

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37701 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Overig Download icon PDF (13 kB)

  Pensioenovereenkomst ABP, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 34691 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B nr. 2014-0000672461, tot wijziging van de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden in verband met de nadere invulling van het prudent gebruik van derivaten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36912 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (50 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2014, nr. 2014-0000667329, houdende wijziging van de Regeling fonds energiebesparing huursector en de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (aanpassing aan wijziging labelsystematiek)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36878 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Interne regelingen Download icon PDF (21 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 december 2014, nr. 2014-0000645180, houdende vaststelling van beleidsregels inzake de toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met ingang van 1 januari 2015 (Beleidsregels toepassing WNT 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36754 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nummer 2014-0000662921, houdende de instelling, taak, werkwijze en samenstelling van de bedrijfscommissie voor de overheid (Regeling bedrijfscommissie voor de overheid 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36284 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 december 2014, nr. 20140000666740, tot wijziging van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (wijziging toewijzingsvereiste met betrekking tot personen met een zorgindicatie, aanpassing inkomenstoets EU-arbeidsmigranten, wijzigingen met betrekking tot intermediairs en jaarlijkse wijzigingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 36700 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2014, nr. 2014-0000663941, houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, en 10, tweede lid, eerste volzin, onderdelen a en b, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte en wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 (inkomensgrenzen inkomensafhankelijke huurverhoging 2015, aanpassing zorgwetgeving, gegevensverstrekking door de huurder en wijziging aanduiding NEN-norm)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 37003 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Openstelling burgemeestersvacature Maassluis, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 34083 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties