Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (5 kB)

  Vaststelling bestemmingsplan E-buurt Daalwijkdreefzone, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen en besluit tot vaststelling van hogere waarden Wgh, Amsterdam – Zuidoost

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36827 Amsterdam - Zuidoost
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Verleende omgevingsvergunning hoek Gooiseweg en de Langbroekdreef, Amsterdam – Zuidoost

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2014 Staatscourant 2014, 32346 Amsterdam - Zuidoost
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Omgevingsvergunning reconstructie kruising N236 Geinbrug, Amsterdam – Zuidoost

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2014 Staatscourant 2014, 32378 Amsterdam - Zuidoost
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving omgevingsvergunning en het besluit vaststelling hogere grenswaarde wegverkeerslawaai t.b.v. de oprichting van een woning Provincialeweg 11b, Amsterdam - Zuidoost

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2014 Staatscourant 2014, 30759 Amsterdam - Zuidoost
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving besluit omgevingsrecht t.b.v. de afwijking van de bestemming kantoor naar gezondheidscentrum voor het adres Bijlmerdreef 1169, Amsterdam - Zuidoost

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2014 Staatscourant 2014, 30763 Amsterdam - Zuidoost
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Omgevingsvergunning Studentenhuisvesting Spinoza 2 D-buurt inclusief aanleg ontsluitingsweg en parkeervoorzieningen en besluit Hogere waarden Wet geluidhinder, Amsterdam - Zuidoost

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2014 Staatscourant 2014, 27757 Amsterdam - Zuidoost
 7. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerpbestemmingsplan E-buurt Daalwijkdreefzone, Amsterdam – Zuidoost

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2014 Staatscourant 2014, 23789 Amsterdam - Zuidoost
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerp WABO-vergunning t.b.v. de reconstructie van de kruising N236 Geinbrug, Amsterdam – Zuidoost

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2014 Staatscourant 2014, 22390 Amsterdam - Zuidoost
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsrecht t.b.v. de afwijking van de bestemming kantoor naar gezondheidscentrum voor het adres Bijlmerdreef 1169, Amsterdam - Zuidoost

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2014 Staatscourant 2014, 22649 Amsterdam - Zuidoost
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsrecht t.b.v. de oprichting van een brandweerkazerne op de hoek van de Gooiseweg en de Langbroekdreef, Amsterdam - Zuidoost

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2014 Staatscourant 2014, 22651 Amsterdam - Zuidoost