Uw zoekopdracht heeft 25373 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Besluit Specialisatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-08-2018 Staatscourant 2012, 12134 Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging Regeling Subsidie Meerkracht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2014 Staatscourant 2012, 17351 Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie van ‘Inreisverboden vreemdelingen’, Staatscourant nr. 16020, d.d. 30 juli 2012, IND

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-08-2013 Staatscourant 2012, 16020 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 4. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 december 2012 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Bouwnijverheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2013 Staatscourant 2012, 24953 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-07-2013 Staatscourant 2012, 12033 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Gewijzigde kennisgeving beleidswijziging (mede)gebruik Staatseigendom ten behoeve van de aanleg/instandhouding van kabels, buisleidingen en mantelbuizen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-2013 Staatscourant 2012, 5821 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 4 juli 2012, nr. VO/419920, houdende wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het beëindigen van de tijdelijke afwijking in de eindexamenprogramma’s geschiedenis (Stcrt. 2012, 18139, van 5 september 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-04-2013 Staatscourant 2012, 18139 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Wijziging Regeling inburgering en enkele andere regelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2013 Staatscourant 2012, 26740 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Plan Koster’, Kampen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2013 Staatscourant 2012, 14256 Kampen
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie PSI

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2013 Staatscourant 2012, 25805 Ministerie van Buitenlandse Zaken