Uw zoekopdracht heeft 22601 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Rectificatie Richtlijn voor Strafvordering mishandeling en poging zware mishandeling (polarsinummer 5.14)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2013 Staatscourant 2011, 22540 Openbaar Ministerie (OM)
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Beleidsregel van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende bepalingen in verband met de handhaving van een Europese verordening inzake passagiersrechten in de luchtvaart (Beleidsregel handhaving verordening (EG) nr. 261/2004 inzake passagiersrechten luchtvaart)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2012 Staatscourant 2011, 16773 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie geldigheidsduur Aanwijzing taakstraffen (2011A027)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-04-2012 Staatscourant 2011, 22857 Openbaar Ministerie (OM)
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van de Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 25 oktober 2011, nr. BVE/326642, houdende wijziging van de Beleidsregel afgifte EVC-verklaringen in verband met gewijzigde regels omtrent de entreetoets

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2012 Staatscourant 2011, 19905 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 december 2011, nr. WJZ/349375 (10147), houdende wijziging van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid en de Regeling frictie- en transitiekosten culturele basisinfrastructuur 2009–2012 ten behoeve van een inzichtelijke verantwoording van eigen inkomsten door instellingen en een wijziging van de bepaling van de hoogte van vergoedingen in verband met een gehele of gedeeltelijke weigering van subsidie voor een nieuw tijdvak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2012 Staatscourant 2011, 23359 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Vastgestelde bestemmingsplan-wijziging ‘Kerkdriel wijziging 2011, Hoorzik tussen 3 en 3a’; Maasdriel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-03-2012 Staatscourant 2011, 22098 Maasdriel
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 28 november 2011, nr. IENM/BSK-2011/147295 tot wijziging van de Regeling tarieven luchtvaart 2008

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-03-2012 Staatscourant 2011, 21914 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 5 december 2011, nr. DJZ/BR-1404/2011, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Wederopbouw 2012–2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-02-2012 Staatscourant 2011, 22804 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan en exploitatieplan ‘Plaspoelpolder, 1e algehele herziening’; Rijswijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-02-2012 Staatscourant 2011, 23847 Rijswijk
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie ontwerpbestemmingsplan ‘Warnsveld Kom Zuid’; Zutphen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-02-2012 Staatscourant 2011, 20890 Zutphen