Uw zoekopdracht heeft 17617 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Het Wild 2011’; Oss

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2012 Staatscourant 2009, 68 Oss
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie publicatie vaststelling bestemmingsplan ‘Kom Teeffelen – 2011’; Oss

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2012 Staatscourant 2009, 70 Oss
 3. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Rectificatie wijziging van de Netcode Elektriciteit en andere codes

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-11-2010 Staatscourant 2009, 1802 Nederlandse Mededingingsautoriteit
 4. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 oktober 2009 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Besloten Busvervoer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2010 Staatscourant 2009, 15995 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Herplaatsing vastgesteld Plan van wijziging ‘Binnenterrein Koestraat’ (artikel 11WRO); Hellendoorn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2010 Staatscourant 2009, 14800 Hellendoorn
 6. Registermutaties | Registratie diergeneesmiddelen Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie Registratie Diergeneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-04-2010 Staatscourant 2009, 12037 College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 december 2009, nr. WJZ/2009/172645 (2691), houdende wijziging van de Regeling Wet kinderopvang in verband met de wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang en houdende wijziging van de Subsidieregeling kinderopvang in verband met een technische wijziging (Staatscourant 2009, 19522, van 17 december 2009)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2010 Staatscourant 2009, 19522 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Rectificatie regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 december 2009, nr. MEVA/NBO2972341 houdende wijziging van de Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2010 Staatscourant 2009, 19163 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juli 2009, nr. EVA/NBO-2937244, houdende wijziging van de Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2010 Staatscourant 2009, 11225 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Visserij van 9 december 2009 nr. 86306 houdende wijziging van de Regeling instandhoudingsmaatregelen zeevisserij ten behoeve van de begrenzing van de visserijcapaciteit van de nationale staandwantvloot

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2010 Staatscourant 2009, 19964 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit