Uw zoekopdracht heeft 5435 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Wijziging Regeling verstrekkingen bepaalde categorieen vreemdelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2006 Staatscourant 2006, 253 Ministerie van Justitie
 2. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Vaststelling subsidieplafond voor stimulering milieukwaliteit elektriciteitsproductie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2006 Staatscourant 2006, 253 Ministerie van Economische Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (80 kB)

  Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2006 Staatscourant 2006, 253 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (46 kB)

  Beleidsregel met betrekking tot het aanvragen, wijzigen of intrekken van de verplichtstelling op grond van de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Toetsingskader WVB)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2006 Staatscourant 2006, 253 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Verlenging instelling Taskforce 'Geven voor weten' (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2006 Staatscourant 2006, 253 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Benoeming leden Commissie eindtermen accountantsopleiding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2006 Staatscourant 2006, 253 Ministerie van Financiën
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging Naamlijst A.M.-resistente aardappelrassen 2006

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2006 Staatscourant 2006, 253 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2007

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2006 Staatscourant 2006, 253 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Ontslag C. de Graaff als commissielid van de Raad voor Cultuur, en voorzitter van de commissie Dans van de Raad

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2006 Staatscourant 2006, 253 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking ontheffingen aanbestedingsverplichting o.g.v. Wet Personenvervoer 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2006 Staatscourant 2006, 253 Ministerie van Verkeer en Waterstaat