Uw zoekopdracht heeft 783 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Afwijzing inleidende verzoeken voor referenda

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2018 Staatscourant 2018, 39668 Centraal Stembureau's (cluster)
 2. Raadgevend referendum Download icon PDF (1 kB)

  Afwijzing definitief verzoek voor een referendum over de Wet houdende wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2018 Staatscourant 2018, 37891 Centraal Stembureau's (cluster)
 3. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Referendabiliteitsbesluit Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2015, L 337) (Wet uitvoering verordening SFTR)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2018 Staatscourant 2018, 38868 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Referendabiliteitsbesluit Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2018 Staatscourant 2018, 38878 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Referendabiliteitsbesluit Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2018 Staatscourant 2018, 38891 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Referendabiliteitsbesluit Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2018 Staatscourant 2018, 38908 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Referendabiliteitsbesluit inzake de Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Montenegro inzake de privileges en immuniteiten van verbindingsofficieren die door Montenegro bij Europol gedetacheerd worden; ’s-Gravenhage, 17 april 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2018 Staatscourant 2018, 38083 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Afwijzing inleidende verzoeken voor referenda

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2018 Staatscourant 2018, 37605 Centraal Stembureau's (cluster)
 9. Raadgevend referendum Download icon PDF (3 kB)

  Referendabiliteitsbesluit Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 37413 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Referendabiliteitsbesluit Instelling van een gedeeltelijk verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding in het onderwijs, het openbaar vervoer, overheidsgebouwen en de zorg (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-06-2018 Staatscourant 2018, 37445 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties