Uw zoekopdracht heeft 42106 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 augustus 2019, nr. HO&S/12963202, houdende wijziging van de Regeling studiefinanciering 2000 in verband met de uitbreiding van de tabel Verwante opleidingen kopopleidingen 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-08-2019 Staatscourant 2019, 46672 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 augustus 2019 nr. MBO/14614501 houdende wijziging van de Regeling vaststelling kwalificatiedossiers en opleidingsdomeinen 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-08-2019 Staatscourant 2019, 46573 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 14 augustus 2019 nr. MBO/14565792 houdende wijziging van de Regeling vaststelling keuzedelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2019 Staatscourant 2019, 46366 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Beschikking wijzigingspercentage optie- en naturalisatiegelden 2020 van 18 augustus 2019, nummer 2019/1

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2019 Staatscourant 2019, 47253 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (72 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 augustus 2019, nr. 2019-0000416437, houdende vaststelling van het Controleprotocol Wet normering topinkomens 2019 (Regeling Controleprotocol WNT 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 44426 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 18 juli 2019, houdende benoeming van twee leden en ontslagverlening van één lid van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 46176 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Noordwijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 47161 Noordwijk
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 augustus 2019, 2019-0000107849, tot aanwijzing van Hobéon SKO B.V. als certificerende instelling inzake het werkveld duikarbeid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 45785 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 augustus 2019, 2019-0000107843, tot aanwijzing van DEKRA Certification B.V. als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17021-1:2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 45783 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 augustus 2019, 2019-0000111959, tot aanwijzing van TUV Rheinland Nederland B.V. als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17065:2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-08-2019 Staatscourant 2019, 45784 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid