Uw zoekopdracht heeft 4975 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 8 november 2019, nr. 2741070, Directie Wetgeving en Juridische zaken, houdende verlening van ontslag aan en benoeming van de secretaris van de Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 62334 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 28 oktober 2019, nr. 2019002229 houdende benoeming van de voorzitter van de veiligheidsregio Groningen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 61531 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 november 2019, nr. 17678422, houdende de benoeming van de voorzitter en een lid van de Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 61655 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 november 2019, kenmerk 1543645-192277-DMO, houdende ontslag van een lid van de Adviescommissie participatie en emancipatie Sinti en Roma

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2019 Staatscourant 2019, 61229 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 1 november 2019, nr. 2019002305, houdende verlening van ontslag aan drs. R.W. Knops als Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2019 Staatscourant 2019, 61109 Ministerie van Algemene Zaken
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 november 2019, nr. WJZ/ 19245250, houdende benoeming van de voorzitter van het bestuur van de Stichting tot bevordering van de uitvoer

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2019 Staatscourant 2019, 61072 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 1 november 2019 nr.2019002306, houdende verlening van ontslag aan drs. S. van Veldhoven-van der Meer als Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-11-2019 Staatscourant 2019, 61110 Ministerie van Algemene Zaken
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 24 oktober 2019, nr. 2019002214 houdende benoeming van een buitengewoon lid van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2019 Staatscourant 2019, 60133 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 30 oktober 2019, nr. 2735547, houdende herbenoeming van een voorzitter van de klachtadviescommissie van de raad voor de kinderbescherming

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2019 Staatscourant 2019, 60320 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  K. Gerbrands benoemd tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2019 Staatscourant 2019, 61199 Centraal Stembureau's (cluster)