Uw zoekopdracht heeft 1303 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (10 kB)

  Advies Raad van State inzake Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken (met Bijlage); Chisinau, 19 juni 2006 (Trb. 2006, 199), en de notawisseling houdende een verdrag ter uitbreiding tot Aruba, Curaçao en Sint Maarten van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië; Chisinau, 29 augustus 2019 (Trb. 2019, 141)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2019 Staatscourant 2019, 62612 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 aangaande de opvang van slachtoffers van eergerelateerd en huiselijk geweld zonder verblijfsvergunning en wijziging van enkele besluiten in verband met technische aanpassingen eigen bijdrage zorg en maatschappelijke ondersteuning

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2019 Staatscourant 2019, 63243 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (18 kB)

  Advies Raad van State inzake Protocol tot wijziging van het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen; Straatsburg, 22 november 2017 (Trb. 2019, 144)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2019 Staatscourant 2019, 62606 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (35 kB)

  Advies Raad van State inzake Verdrag van de Raad van Europa inzake een integrale benadering van veiligheid, beveiliging en gastvrijheid bij voetbalwedstrijden en andere sportevenementen; Saint-Denis, 3 juli 2016 (Trb. 2016, 111 en Trb. 2017, 43); Voornemen tot opzegging van de Europese Overeenkomst inzake gewelddadigheden door en wangedrag van toeschouwers rond sportevenementen; Straatsburg, 19 augustus 1985 (Trb. 1985, 133)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2019 Staatscourant 2019, 62681 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (47 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende intrekking of wijziging van verschillende besluiten in verband met de normalisering van de rechtspositie van het personeel in het openbaar onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2019 Staatscourant 2019, 62478 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (62 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enige wetten in verband met de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren in het onderwijs

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2019 Staatscourant 2019, 62480 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (177 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met het Nationaal Preventieakkoord en evaluatie van de wet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2019 Staatscourant 2019, 62459 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (13 kB)

  Advies Raad van State inzake Protocol tot wijziging van het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek ten Oosten van de Uruguay en het Administratief Akkoord daarbij, ondertekend te Montevideo op 11 oktober 2005; ’s-Gravenhage, 2 september 2019 (Trb. 2019, 139)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-11-2019 Staatscourant 2019, 62608 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (21 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Schepelingenbesluit en het Besluit aanwijzing verdragen Wet havenstaatcontrole vanwege de uitvoering van het van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25) en tot wijziging het Besluit zeevarenden vanwege enkele correcties inzake de uitvoering van het STCW F-verdrag

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62348 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (22 kB)

  Advies Raad van State inzake Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden; Santo Domingo, 13 mei 2019 (Trb. 2019, 114)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2019 Staatscourant 2019, 62592 Ministerie van Buitenlandse Zaken