Uw zoekopdracht heeft 1466 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (36 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit kredietvergoeding ten behoeve van een tijdelijke verlaging van de ten hoogste toegelaten kredietvergoeding in verband met de gevolgen van COVID-19 (Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2020 Staatscourant 2020, 40282 Ministerie van Financiën
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (61 kB)

  Advies Raad van State inzake wetsvoorstel permanent adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-07-2020 Staatscourant 2020, 39944 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (20 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers en tot intrekking van het Besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014–2022

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2020 Staatscourant 2020, 39370 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (17 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten, het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten en het Besluit voorkoming of beperking samenloop AAW-uitkering met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid in verband met de inwerkingtreding van de Wet van 27 mei 2020 tot wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en enkele andere wetten in verband met verdere activering van de participatie van jonggehandicapten en het harmoniseren van de verschillende regimes Wajong en andere technische aanpassingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2020 Staatscourant 2020, 39884 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (18 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen in verband met maandelijkse girale loonbetaling Europese blauwe kaart houders en verduidelijking voor vervanging bij incidentele arbeid en tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie in verband met het versoepelen van de vrijstelling van de meldplicht voor gedetacheerde zakenreizigers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2020 Staatscourant 2020, 39857 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (27 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende de vaststelling van de periode waarover het inkomen ten behoeve van het garantiebedrag Wajong in aanmerking wordt genomen (Besluit garantiebedrag Wajong)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2020 Staatscourant 2020, 39868 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (10 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met een technische wijziging van de premievaststelling voor de vrijwillige algemene ouderdomsverzekering en de vrijwillige nabestaandenverzekering als gevolg de wijziging van de artikelen 2.10 en 2.10a van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en artikel 8 van de Wet financiering sociale verzekeringen in het Belastingplan 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-07-2020 Staatscourant 2020, 39838 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (158 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de Mediawet 2008 in verband met de modernisering van de regionale publieke omroep

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2020 Staatscourant 2020, 39453 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (165 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van onder meer de wetten voor de onderscheiden onderwijssectoren in verband met een verbod op gelaatsbedekkende kleding in het onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-07-2020 Staatscourant 2020, 39185 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (100 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-07-2020 Staatscourant 2020, 39342 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid