Uw zoekopdracht heeft 108 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  (Beleidsregel deskundigen kwaliteitstoetsen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 57566 Nederlandse Orde van Advocaten
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de algemene raad van 7 oktober 2019, houdende wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met de invoering van een model voor de registratie van rechtsgebieden voor een advocaat in dienstbetrekking en model voor de registratie van rechtsgebieden voor gezamenlijke kantoorregistratie, alsmede een herziening van de lijst met rechtsgebieden (Wijzigingsregeling modellen en lijst rechtsgebieden 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2019 Staatscourant 2019, 57567 Nederlandse Orde van Advocaten
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de secretaris van de algemene raad van 7 oktober 2019, houdende de wijziging van het Mandaatbesluit AS 2015 in verband met de mandatering van de aanwijzingsbevoegdheid deskundigen kwaliteitstoetsen (Wijzigingsbesluit mandaat AS 7 oktober 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  07-09-2019 Staatscourant 2019, 65909 Nederlandse Orde van Advocaten
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Besluit van de algemene raad van 5 juli 2019 tot vaststelling van het bestuursreglement van de algemene raad van de Nederlandse orde van advocaten (Bestuursreglement algemene raad)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  30-07-2019 Staatscourant 2019, 42186 Nederlandse Orde van Advocaten
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de algemene raad van 3 juni 2019 tot wijziging van bijlage 8 van de Regeling op de advocatuur in verband met de registratie van de advocaat in het rechtsgebiedenregister (Wijzigingsbesluit model rechtsgebieden)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2019 Staatscourant 2019, 36839 Nederlandse Orde van Advocaten
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de algemene raad van 6 mei 2019 tot wijziging van de Beleidsregel detachering in verband met de toelichting op kantoorverplaatsing zzp’ers (Wijzigingsbesluit toelichting beleidsregel detachering 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-05-2019 Staatscourant 2019, 28069 Nederlandse Orde van Advocaten
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van het college van afgevaardigden van 13 december 2018 tot vaststelling van de hoogte van de financiële bijdrage (Besluit financiële bijdrage 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2018 Staatscourant 2018, 68000 Nederlandse Orde van Advocaten
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de algemene raad van 17 december 2018, houdende wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met de registratie van de advocaat op het rechtsgebiedenregister (Wijzigingsregeling kwaliteitsbevorderende maatregelen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2018 Staatscourant 2018, 70822 Nederlandse Orde van Advocaten
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de algemene raad van 3 december 2018 houdende de wijziging van het examenreglement beroepsopleiding advocaten oktober 2015 (Wijzigingsbesluit examenreglement 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2018 Staatscourant 2018, 68762 Nederlandse Orde van Advocaten
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de secretaris van de algemene raad van 3 december 2018 houdende de wijziging van het Mandaatbesluit AS 2015 in verband met de mandatering van de hardheidsclausule extra toetskans en het verbeuren van dwangsommen (Wijzigingsbesluit mandaat AS 2018)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2018 Staatscourant 2018, 70388 Nederlandse Orde van Advocaten