Uw zoekopdracht heeft 125 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van het college van afgevaardigden van 1 juli 2020 tot vaststelling van de verordening in verband met de halvering van de verplichting tot het behalen van kwaliteitstoetsen en opleidingspunten in 2020 als gevolg van Covid-19 (Verordening Covid-19)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2020 Staatscourant 2020, 36521 Nederlandse Orde van Advocaten
 2. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van het college van afgevaardigden van 1 juli 2020 houdende de wijziging van de Verordening op de advocatuur in verband met kwaliteitstoetsen (Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2020 Staatscourant 2020, 36522 Nederlandse Orde van Advocaten
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de algemene raad van 25 mei 2020, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit AR)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2020 Staatscourant 2020, 29542 Nederlandse Orde van Advocaten
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de secretaris van de algemene raad van 25 mei 2020, houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging (Mandaatbesluit AS)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2020 Staatscourant 2020, 29543 Nederlandse Orde van Advocaten
 5. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de algemene raad van 6 april 2020 houdende wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met nadere vereisten aan gespreksleiders en reviewers (Wijzigingsregeling aanwijzen deskundigen 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-04-2020 Staatscourant 2020, 24230 Nederlandse Orde van Advocaten
 6. Interne regelingen Download icon PDF (140 kB)

  Besluit van het college van afgevaardigden van 26 maart 2020 houdende de invoering van een vernieuwde beroepsopleiding advocaten (Wijzigingsverordening beroepsopleiding advocaten 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-04-2020 Staatscourant 2020, 19758 Nederlandse Orde van Advocaten
 7. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van het college van afgevaardigden van 26 maart 2020 houdende wijziging van het Reglement van orde CvA in verband met de mogelijkheid op afstand te vergaderen en te besluiten (Wijzigingsbesluit Reglement van orde CvA 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-04-2020 Staatscourant 2020, 19371 Nederlandse Orde van Advocaten
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de algemene raad van 2 maart 2020, houdende wijziging van de Regeling op de advocatuur in verband met opleidingspuntwaardige activiteiten (Wijzigingsregeling opleidingspuntwaardige activiteiten 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-03-2020 Staatscourant 2020, 13418 Nederlandse Orde van Advocaten
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de algemene raad van 7 februari 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen en de Wijzigingsregeling kwaliteitstoetsen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2020 Staatscourant 2020, 8795 Nederlandse Orde van Advocaten
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Besluit van het college van afgevaardigden van 21 juni 2017 houdende de wijziging van de Verordening op de advocatuur in verband met de invoering van de kwaliteitstoetsen (Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-01-2020 Staatscourant 2020, 5089 Nederlandse Orde van Advocaten