Uw zoekopdracht heeft 5402 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (36 kB)

  Gemeenschappelijke Regeling Historisch Centrum Limburg 2020, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2019 Staatscourant 2019, 67745 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (45 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 december 2019, nr. PO/17792975, houdende regels voor de subsidiëring van een regionale aanpak personeelstekort primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs voor de schooljaren 2020–2021 en 2021–2022 (Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 68562 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2019, nr. 17760006, houdende de benoeming en het ontslag van leden van de Raad van advies inzake de inspectie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 67003 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 10 november 2019, nr. 17728663, houdende de benoeming van een nieuw lid van de raad van toezicht van de Nederlands Omroep Stichting (NOS)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66390 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2021

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66215 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 19 november 2019, nr. 16849613, houdende de benoeming van een interim-voorzitter van het Commissariaat voor de Media

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66376 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 25 november 2019, nummer CvTE-19.01164, houdende wijziging van het Besluit Aanmeldprocedure Staatsexamens Nt2 2020, in verband met de uitbreiding van de afnamecapaciteit voor de Staatsexamens Nederlands als tweede taal

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66212 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Overig Download icon PDF (11 kB)

  Regeling Financieel Beheer van de Nederlandse Taalunie 2019, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66368 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 4 december 2019,nr 17841806 houdende vaststelling van de peildatum voor de telling van het aantal leden van de omroeporganisaties voor de erkenningperiode 2022–2026

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 67594 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 25 november 2019, nr. VO/17770363, tot wijziging van het Besluit vaststelling beleidskader subsidie vrijroosteren leraren fase II 2019–2021

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 66034 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap