Uw zoekopdracht heeft 5315 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 14 augustus 2019 nr. MBO/14565792 houdende wijziging van de Regeling vaststelling keuzedelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-08-2019 Staatscourant 2019, 46366 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 18 juli 2019, houdende benoeming van twee leden en ontslagverlening van één lid van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 46176 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (30 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 08 juli 2019, nr. MBO/10610285, houdende wijziging van de Regeling subsidie zij-instroom in verband met de bekendmaking van een subsidieplafond voor zij-instromers in het middelbaar beroepsonderwijs die werkzaam zijn in bèta en techniek opleidingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2019 Staatscourant 2019, 44205 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (45 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur van ... tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 houdende criteria voor het aantonen van een band met Nederland voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2019 Staatscourant 2019, 43682 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 20 juni 2019, nr. GKA/8434971, gepubliceerd in Stcrt. 2019, 34862, van 26 mei 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2019 Staatscourant 2019, 34862 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 24 juni 2019, nummer CvTE-19.00779, houdende vaststelling van de syllabi voor de centrale examens in het vwo, havo en vmbo ten behoeve van het examenjaar 2021, nadere vaststelling van enkele eerder vastgestelde syllabi ten behoeve van de examenjaren 2020, tevens preliminaire vaststelling van enkele syllabi ten behoeve van de examenjaren 2022 en 2023 (Regeling syllabi centrale examens vo 2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-08-2019 Staatscourant 2019, 42966 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 juli 2019, nr. MBO/10152750 houdende regels voor het verstrekken van subsidie aan instructeurs en het bevoegd gezag in het middelbaar beroepsonderwijs (Subsidieregeling instructeursbeurs mbo)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-07-2019 Staatscourant 2019, 41844 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (48 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 12 juli 2019, nr. 9161960, houdende regels voor het verstrekken van subsidie ten behoeve van opleidingsscholen (Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-07-2019 Staatscourant 2019, 41840 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Subsidieregeling vervolgpilot tweetalig primair onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 31756 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 16 juli 2019, nr. VO/9175859, houdende wijziging van de Beleidsregel pilot pro/vbo in verband met het opnemen van de mogelijkheid om te starten met een nieuwe onderbouwklas

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2019 Staatscourant 2019, 41015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap