Uw zoekopdracht heeft 4521 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 28 november 2019, nr. 2759088, houdende Indexering van de Regeling indexering onkostenvergoeding leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 66999 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 28 november 2019, nr. 2759084, houdende Indexering van de Regeling indexering onkostenvergoeding leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 67002 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (160 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2019 Staatscourant 2019, 66095 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 26 november 2019, nr. 2759294, houdende Indexering voor 2019 van de Regeling toeslag rechterlijke ambtenaren avonduren, zaterdagen, zondagen en feestdagen in verband met het wijzigen van het normbedrag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 66514 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 26 november 2019, nr. 2759293 houdende Indexering voor 2020 van de Regeling toeslag rechterlijke ambtenaren avonduren, zaterdagen, zondagen en feestdagen in verband met het wijzigen van het normbedrag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 66515 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Overig Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Ministerie van Justitie en Veiligheid van 5 november 2019, nr. 2736901, houdende een eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de versterking van de lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme in 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 65860 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Bekendmaking van 27 november 2019, nr. 2748670 van de gewijzigde inkomensgrenzen, in de Wet op de rechtsbijstand, eigen bijdragen en bedragen, bedoeld in het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand, het Besluit vergoedingen rechtsbijstand en het Besluit toevoeging mediation over 2020, en vaststelling van het normbedrag en het bedrag van het voorschot voor advocaten als bedoeld in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 66519 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (120 kB)

  Advies Raad van State inzake het Besluit adviescommissie gegevensverstrekking weigerende observandi

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 65529 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Beleidsregel van de Minister voor Rechtsbescherming van 28 november 2019, nr. 2754659, tot wijziging van de Beleidsregels niet-incidentele artikel 3 loterijvergunningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 66163 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Politie, Straffen en Beschermen van het directoraat-generaal Politie en Veiligheidsregio’s van het Ministerie van Justitie en Veiligheid van 22 november 2019, nr. DGPenV/2752769 houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur-generaal ressorterende functionarissen (Mandaatbesluit DG Politie en Veiligheidsregio’s Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2019, 65832 Ministerie van Justitie en Veiligheid