Uw zoekopdracht heeft 960 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Convenanten Download icon PDF (31 kB)

  Samenwerkingsovereenkomst inzake de inkoop en inzet van 50 waterstofbussen in Nederland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 67741 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 12 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/235039, houdende regelen ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (Uitvoeringsregeling EU-verordening persistente organische verontreinigende stoffen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 65621 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 11 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/255828, tot vaststelling van het Besluit mandaat CBR met betrekking tot de afgifte, opschorting en intrekking van vaarbewijzen, Rijnpatenten, radarpatenten en de afgifte van het ICC 2019 (Besluit mandaat CBR 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 68022 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 4. Vergunningen Download icon PDF (11 kB)

  Besluiten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op grondvan de Kernenergiewet

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2019 Staatscourant 2019, 68235 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (54 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 11 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/253231, tot wijziging van de Regeling veiligheid zeeschepen en de Regeling voorkoming verontreiniging door schepen in verband met onder meer de implementatie van Richtlijn (EU) 2017/2108 en Richtlijn (EU) 2017/2110 en enkele andere aanpassingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 67066 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 11 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/255555, houdende vaststelling van regels inzake het toezicht op rechtstreeks bindende Europese regels op het gebied van de toegang tot dienstvoorzieningen en spoorbonden diensten (Regeling toezicht uitvoeringsverordening toegang tot dienstvoorzieningen en spoorbonden diensten)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 68019 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Milieu en Wonen van 10 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/243809, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland op het terrein van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de subsidiëring van activiteiten in het kader van de Subsidieregeling LNG

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2019 Staatscourant 2019, 65566 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (49 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen, van 10 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/243807, houdende vaststelling van regels voor subsidies ter bevordering van het gebruik van LNG door wegvervoerders (Subsidieregeling LNG)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 67206 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (50 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 3 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/206330, tot wijziging van de Subsidieregeling ERTMS in verband met de subsidiëring van activiteiten in de realisatiefase van het programma ERTMS

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-12-2019 Staatscourant 2019, 66363 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen, van 5 december 2019, nr. IENW/BSK-2019/250556 tot wijziging van de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport in verband met de verhoging van twee subsidieplafonds voor 2019

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 67313 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat