Uw zoekopdracht heeft 5109 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Wijziging van het besluit van 22 december 2017, nr. 2017-21605, Staatscourant 71064

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2020 Staatscourant 2020, 41647 Ministerie van Financiën
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (36 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit kredietvergoeding ten behoeve van een tijdelijke verlaging van de ten hoogste toegelaten kredietvergoeding in verband met de gevolgen van COVID-19 (Besluit tijdelijke verlaging kredietvergoeding)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2020 Staatscourant 2020, 40282 Ministerie van Financiën
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 25 juni 2020, nr. 2020-0000119455, tot wijziging van de Algemene douaneregeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-07-2020 Staatscourant 2020, 35213 Ministerie van Financiën
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 8 juli 2020, nr. 2020-0000129902, houdende de vaststelling van de vergoedingen van de leden van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2020 Staatscourant 2020, 38854 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Belastingen. Internationale administratieve samenwerking en fraudebestrijding BTW; aanwijzing Dienst Wegverkeer (RDW) als nationaal contactpunt uitwisseling voertuigregistratiegegevens; Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1129

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-07-2020 Staatscourant 2020, 38257 Ministerie van Financiën
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (61 kB)

  Advies Raad van State inzake een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende regels met betrekking tot het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Besluit verwijzingsportaal bankgegevens)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2020 Staatscourant 2020, 38079 Ministerie van Financiën
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Minister van Financiën van 6 juli 2020, directie Financiële Markten, in verband met de verlening van verklaringen van geen bezwaar als bedoeld in artikel 5:32d, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-07-2020 Staatscourant 2020, 37144 Ministerie van Financiën
 8. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 6 juli 2020, houdende wijziging van het Organisatiebesluit Ministerie van Financiën 2020 en het Mandaatbesluit Ministerie van Financiën 2020 tot vaststelling van twee nieuwe directoraten-generaal en enige andere wijzigingen (2020-125574)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2020 Staatscourant 2020, 37035 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van, 1 juli 2020, kenmerk 2020-0000122622, directie Financiële Markten, houdende wijziging van de Regeling bekostiging financieel toezicht 2020 in verband met enkele correcties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2020 Staatscourant 2020, 36286 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Mededeling van de implementatie van artikel 2, punt 1, van Richtlijn (EU) 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/139/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, en van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (PbEU 2019, L 334)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2020 Staatscourant 2020, 36491 Ministerie van Financiën