Uw zoekopdracht heeft 2246 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Convenanten Download icon PDF (3 kB)

  Ondertekening IMVO-convenant metaalsector

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-08-2019 Staatscourant 2019, 44488 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 22 juli 2019, Min-BuZa.2019.4096-60, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Mensenrechtenfonds Kleine Activiteiten 2019–2021)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-08-2019 Staatscourant 2019, 42757 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 18 juli 2019, nr. MINBUZA-4000000618 – 18072019 tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (MENA Scholarship programme 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-07-2019 Staatscourant 2019, 41810 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Financiën van 22 februari 2018, nr. MinBuZa-2018.1070, tot aanwijzing van de heer Ibrahim ALI-ABDULLAH als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2018, 11630 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (30 kB)

  Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 9 juli 2019, nr. Min-BuZa.2019.4009-26, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Gedetineerdenbegeleiding buitenland 2020–2023)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2019 Staatscourant 2019, 39859 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Defensie van 9 juli 2019, nr. MinBuZa.2019.438380, inzake verlenging van de termijn waarbinnen een verzoek kan worden gedaan tot toepassing van de contouren van een civielrechtelijke afwikkeling ter vergoeding van schade aan weduwen van slachtoffers van standrechtelijke executies in het voormalige Nederlands-Indië van vergelijkbare ernst en aard als Rawagedeh en Zuid Sulawesi, Ministerie van Buitenlandse Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 39358 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 juni 2019, MINBUZA-2019.347107, tot instelling en bezoldiging van de adviescommissie SDG Partnerschapfaciliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatscourant 2019, 38694 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Convenanten Download icon PDF (1 kB)

  Paspoortbalie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatscourant 2019, 38900 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 1 juli 2019, nr. MinBuZa-2019.3683-38, tot benoeming van een voorzitter en tot wijziging van het besluit tot instelling van een multi-stakeholder groep EITI

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2019 Staatscourant 2019, 38379 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 10. Interne regelingen Download icon PDF (116 kB)

  Attachénotitie 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-07-2019 Staatscourant 2019, 30497 Ministerie van Buitenlandse Zaken