Uw zoekopdracht heeft 6146 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Openstelling burgemeestersvacature Hoeksche Waard, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2019 Staatscourant 2019, 62416 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Overig Download icon PDF (44 kB)

  Raamovereenkomst tot opdrachtuitvoering Tactisch Beheer Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet en het Informatiepunt (2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  19-11-2019 Staatscourant 2019, 59625 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 18 november 2019, nr. 2019-0000554967 tot wijziging van de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (indexering bedragen per 1 januari 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2019 Staatscourant 2019, 60753 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 6 november 2019, nr. 2019-0000581929 tot wijziging van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, 14, eerste lid, 17, tweede lid, 18, eerste en derde lid, en 20, eerste en tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, tot vaststelling van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet en van de factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van die wet alsmede tot wijziging van de bedragen, genoemd in artikel 2a, tweede lid, onderdelen b en c, van het Besluit op de huurtoeslag (Regeling huurtoeslaggrenzen 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2019 Staatscourant 2019, 61306 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 november 2019, nr. 2019-0000586031, houdende tijdelijke verlening van mandaat, volmacht en machtiging op het terrein van versterking van gebouwen en het toekomstbestendig maken van Groningen (Tijdelijk besluit mandaat, volmacht en machtiging versterking gebouwen Groningen)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2019 Staatscourant 2019, 61547 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Openstelling burgemeestersvacature Den Helder, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2019 Staatscourant 2019, 57999 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit tot intrekking aanwijzing B3 status Stichting Monumentenwacht Noord-Holland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-11-2019 Staatscourant 2019, 59919 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2019 Staatscourant 2019, 59347 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (128 kB)

  Advies Raad van State inzake wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2019 Staatscourant 2019, 59132 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (430 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 oktober 2019, nr. 2019-0000545191 tot wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 ter vervanging van het Handboek modelmatig waarderen marktwaarde en het accountantsprotocol

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2019 Staatscourant 2019, 58145 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties