Uw zoekopdracht heeft 6302 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juli 2020, nr. 2020-0000332321, houdende wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met het vergroten van de doelmatigheid en het vereenvoudigen van de uitvraag van het overzicht van voorgenomen werkzaamheden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-08-2020 Staatscourant 2020, 41743 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (61 kB)

  Advies Raad van State inzake wetsvoorstel permanent adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-07-2020 Staatscourant 2020, 39944 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Ondermandaat Dienst Nationaal Coördinator Groningen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-07-2020 Staatscourant 2020, 40055 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2020, nr. 20 tot het verlenen van volmacht en machtiging aan functionarissen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in verband met bevoegdheden ten aanzien van attachés en lokale werknemers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Besluit volmacht en machtiging attachés en lokale werknemers Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2020 Staatscourant 2020, 38800 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Interne regelingen Download icon PDF (17 kB)

  Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken AIVD 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2020 Staatscourant 2020, 39591 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie: Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 juli 2020, nr. 2020-0000414055, houdende wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 inzake bijna energie-neutrale nieuwbouw (Staatscourant 15 juli 2020, nr. 37764, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-37764.html)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2020 Staatscourant 2020, 37764 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Benoemingsbesluit Toetsingscommissie Woningbouwimpuls 2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-07-2020 Staatscourant 2020, 38318 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 juli 2020, 2020-0000385792, tot instelling van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden (Regeling instelling Adviescollege dialooggroep slavernijverleden)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-07-2020 Staatscourant 2020, 38358 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2020, nr. 2020-0000404628, tot wijziging van de regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 12 juli 2019, nr. WJZ19151243, houdende een specifieke uitkering voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen en de provincie Groningen in verband met de uitvoering van het Nationaal programma Groningen (Stcrt. 2019, 40228) in verband met een budgetmutatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-07-2020 Staatscourant 2020, 37765 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 3 juli 2020, 2020-0000385793, houdende de benoeming van en vaststelling van de vergoeding van leden van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden (Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescollege dialooggroep slavernijverleden)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-07-2020 Staatscourant 2020, 38357 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties