Uw zoekopdracht heeft 6103 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (72 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 augustus 2019, nr. 2019-0000416437, houdende vaststelling van het Controleprotocol Wet normering topinkomens 2019 (Regeling Controleprotocol WNT 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 44426 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Openstelling burgemeestersvacature Brunssum, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-08-2019 Staatscourant 2019, 44208 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 augustus 2019, nr. 2019-0000390399, tot wijziging van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis in verband met het opnieuw openstellen van de subsidie voor eigenaar-bewoners

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-08-2019 Staatscourant 2019, 43758 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (76 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2019 Staatscourant 2019, 43301 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit vaststelling bezoldiging heer Van der Meij

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2019 Staatscourant 2019, 43069 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 20 maart 2019, nr. 2019000566, houdende de benoeming tot bestuurslid van de afdeling onderzoek van het Huis voor klokkenluiders van mevrouw prof. dr. M.P.A. Bouman

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2019 Staatscourant 2019, 43084 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van 20 maart 2019, nr. 2019000567, houdende de benoeming tot bestuurslid van de afdeling advies van het Huis voor klokkenluiders van de heer mr. drs. J.P. van der Meij

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2019 Staatscourant 2019, 43088 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juli 2019, nr. 2019-0000353029, tot wijziging van het Legesbesluit akten burgerlijke stand in verband met de jaarlijkse aanpassing van de bedragen aan de consumentenprijsindex

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2019 Staatscourant 2019, 41977 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juli 2019, nr. 2019-0000212571, tot vaststelling van het kostentarief dat gemeenten in rekening mogen brengen bij de naheffingsaanslag parkeerbelasting gelet op de consumentenprijsindex

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2019 Staatscourant 2019, 41979 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit vaststelling bezoldiging van mevrouw prof. dr. M.P.A. Bouman

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2019 Staatscourant 2019, 43068 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties