Uw zoekopdracht heeft 575192 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit aanwijzing buitengewone opsporingsambtenaren en toezichthoudende ambtenaren Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2020 Staatscourant 2020, 19988 Amstelveen
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit aanwijzing buitengewone opsporingsambtenaren en toezichthoudende ambtenaren Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2020 Staatscourant 2020, 19985 Aalsmeer
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit aanwijzing buitengewone opsporingsambtenaren en toezichthoudende ambtenaren Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2020 Staatscourant 2020, 19965 Amsterdam
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Openbare bekendmaking Vestiging Wvg art.6 percelen Winkelsteeg te Nijmegen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2020 Staatscourant 2020, 19963 Nijmegen
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 30 maart 2020, nummer WBV 2020/8, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2020 Staatscourant 2020, 19921 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2020, 2020-0000044983, tot vaststelling van de tijdelijke subsidieregeling voor subsidie voor loonkosten en inkomensverlies in verband met buitengewone omstandigheden samenhangend met het coronavirus Caribisch Nederland (Tijdelijke subsidieregeling loonkosten en inkomensverlies CN)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2020 Staatscourant 2020, 19876 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (128 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2020, 2020-0000046630, tot vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling tot tegemoetkoming in de loonkosten teneinde de werkgelegenheid onder buitengewone omstandigheden te behouden (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2020 Staatscourant 2020, 19874 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai – Provincialeweg tussen 2b-4, Westerhoven

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2020 Staatscourant 2020, 19791 Bergeijk
 9. Gerechtelijke aankondigingen | Overige aankondigingen Download icon PDF (1 kB)

  Openbaar exploot

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2020 Staatscourant 2020, 19786 Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpbestemmingsplan 'Boscheind 76-78-80'

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2020 Staatscourant 2020, 19785 Bergeijk