Uw zoekopdracht heeft 171 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Verkeersbesluiten Download icon PDF (7 kB)

  Provincie Flevoland - tijdelijk verlagen van de maximumsnelheid - op een gedeelte van de Oostvaardersdijk (N701) ter hoogte van Pampus, Almere

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-08-2020 Staatscourant 2020, 41588 Flevoland
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving Wet milieubeheer en Besluit milieueffectrapportage MER-beoordelingstoets

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2020 Staatscourant 2020, 38739 Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Provincie Flevoland - terinzagelegging van Eerste wijziging van de Nadere regels stimulering leefbaarheid en economische en duurzame kansen op en rondom Lelystad Airport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-07-2020 Staatscourant 2020, 36955 Flevoland
 4. Verkeersbesluiten Download icon PDF (10 kB)

  Provincie Flevoland - plaatsen van verkeersborden en aanbrengen van verkeerstekens ten behoeve van de tijdelijke omlegging van de weg - Drontermeerdijk N306

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2020 Staatscourant 2020, 36024 Flevoland
 5. Verkeersbesluiten Download icon PDF (9 kB)

  Provincie Flevoland - aanleg van een rotonde op de T-aansluiting - Buitenring N702 / Oostvaardersbosplaats, gemeente Almere

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2020 Staatscourant 2020, 36035 Flevoland
 6. Verkeersbesluiten Download icon PDF (8 kB)

  Provincie Flevoland - verwijderen van het fietspad - gelegen aan de noordzijde van de Hanzeweg, tussen de Hoge Vaart en Ketelweg, gemeente Dronten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2020 Staatscourant 2020, 36030 Flevoland
 7. Verkeersbesluiten Download icon PDF (8 kB)

  Provincie Flevoland - tijdelijk verlagen van de maximumsnelheid ten behoeve van een reconstructie van de Hogering (N702) - tussen de A6 en de Contrabasweg, gemeente Almere

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-05-2020 Staatscourant 2020, 28740 Flevoland
 8. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Provincie Flevoland - Start procedure inpassingsplan en MER Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-05-2020 Staatscourant 2020, 25091 Flevoland
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (7 kB)

  Provincie Flevoland - kennisgeving ontwerpbesluiten - project N307 Roggebot-Kampen, gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid - regio Dronten-Kampen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-04-2020 Staatscourant 2020, 21923 Flevoland
 10. Verkeersbesluiten Download icon PDF (8 kB)

  Flevoland - aanleg van een rotonde - kruispunt Espelerweg N351 / Nieuwlandenlaan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-04-2020 Staatscourant 2020, 21873 Flevoland