Uw zoekopdracht heeft 108 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit tot instelling van een adviescommissie inzake subsidieverlening en een onafhankelijke bezwarenadviescommissie op de voet van artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht bij de uitvoering van Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen voor de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Den Haag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-08-2020 Staatscourant 2020, 41208 Dienst Justitiële Inrichtingen
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (64 kB)

  Subsidiebeleidsregeling Kleinschalige Voorzieningen voor de regio Rotterdam-Rijnmond en Den Haag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2020 Staatscourant 2020, 31865 Dienst Justitiële Inrichtingen
 3. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen van 16 maart 2020, nr. 285291, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de hoofddirecteur DJI ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit hoofddirecteur DJI 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-06-2020 Staatscourant 2020, 29126 Dienst Justitiële Inrichtingen
 4. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de plaatsvervangend hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen van 16 maart 2020, nr. 285293, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan de onder de plaatsvervangend hoofddirecteur DJI ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit plv hoofddirecteur DJI 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-06-2020 Staatscourant 2020, 29132 Dienst Justitiële Inrichtingen
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 22 april 2020 tot geheimverklaring van een programma met gebouwelijke en technologische maatregelen gericht op het beperken van contrabande, reduceren van geweldsdreiging en van voortgezet crimineel handelen door gedetineerden in detentie, binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-05-2020 Staatscourant 2020, 24466 Dienst Justitiële Inrichtingen
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 24 februari 2020 tot geheimverklaring van de opdracht(en) in het kader van het verstoren van communicatie met niet-toegestane communicatiemiddelen ten behoeve van de Dienst Justitiële Inrichtingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-03-2020 Staatscourant 2020, 12594 Dienst Justitiële Inrichtingen
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Subsidiekader 2020 Vrijwilligerswerk bij de Sanctietoepassing (VBS)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 70812 Dienst Justitiële Inrichtingen
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van 12 november 2019 van de Minister voor Rechtsbescherming, kenmerk 2657390, tot wijziging van de Regeling toelating en weigering bezoek en beperking telefooncontacten penitentiaire inrichtingen in verband met het verstrekken van een beroepspas

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2019 Staatscourant 2019, 63212 Dienst Justitiële Inrichtingen
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 23 september 2019, nr. 2699493, houdende vaststelling van de Regeling model huisregels private instellingen voor de verpleging van ter beschikking gestelden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2019 Staatscourant 2019, 53653 Dienst Justitiële Inrichtingen
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 23 september 2019, nr. 2652725, houdende wijziging van de Regeling model huisregels penitentiaire inrichtingen, de Regeling model huisregels EBI, de Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen en het Huishoudelijk reglement penitentiaire inrichtingen BES in verband met de strafbaarstelling van het in inrichtingen binnenbrengen van verboden goederen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-10-2019 Staatscourant 2019, 53650 Dienst Justitiële Inrichtingen