Uw zoekopdracht heeft 89228 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving melding Besluit algemene regels milieu mijnbouw Neptune Energy Netherlands B.V. te Zoetermeer, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56806 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (2 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Private Aanvulling WW en WGA-sector (semi) Publieke Dienstverlening, sector 5 – No. 05 2019/2022

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56911 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 4 oktober 2019, kenmerk 1576754-194838-S, houdende wijziging van de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56012 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister voor Medische Zorg van 4 oktober 2019, kenmerk 1576778-194839-S, houdende wijziging van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56014 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit houdende benoeming bestuurslid Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen 2019 (Stichting NLFI) (2019-162556)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 55893 Ministerie van Financiën
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (34 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 oktober 2019, nr. WJZ/19222305, houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Afbouw

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56053 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (48 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 oktober 2019, nr. WJZ/19222301, houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Bedrijfschap Horeca en Catering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56061 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (43 kB)

  Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 oktober 2019, nr. WJZ/19222294, houdende vaststelling van de rekening en verantwoording van de vereffening van het vermogen van het voormalig Hoofdbedrijfschap Ambachten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56070 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 9. Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen Download icon PDF (1 kB)

  Verzoek tot algemeen verbindendverklaring van c.a.o.-bepalingen; Kappersbedrijf 2019/2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2019 Staatscourant 2019, 56915 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (19 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit experimenten flexibel hoger onderwijs houdende de verlenging van het experiment educatieve module

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-10-2019 Staatscourant 2019, 55676 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap