Uw zoekopdracht heeft 69 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie: Richtlijn voor Strafvordering Wet wegvervoer goederen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2019 Staatscourant 2018, 67910 Openbaar Ministerie (OM)
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Richtlijn voor Strafvordering Wet wegvervoer goederen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2018 Staatscourant 2018, 67910 Openbaar Ministerie (OM)
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 4 januari 2018 inzake volginnovatie 2017 II

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2018 Staatscourant 2018, 1282 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Richtlijn voor strafvordering wet wegvervoer goederen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-03-2017 Staatscourant 2017, 10632 Openbaar Ministerie (OM)
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (40 kB)

  Beleidsregel van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake de toepassing van regels van verordening 1071/2009/EG, Wet wegvervoer goederen en het Besluit wegvervoer goederen houdende bepalingen in verband met de uitvoering van de evenredigheidstoets en het sanctioneren van de vervoerder en de vervoersmanager bij verlies van de betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg (Beleidsregel evenredigheidstoets en sanctionering bij verlies betrouwbaarheid in het goederenvervoer over de weg).

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2017 Staatscourant 2017, 51 overig
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Beleidsregel van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake toepassing van de last onder dwangsom (Beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2017 Staatscourant 2017, 52 overig
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Beleidsregel van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake toepassing van regels van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur op de toetsing van vergunningen beroepsgoederenvervoer (Beleidsregel toetsing vergunningen beroepsgoederenvervoer aan de Wet Bibob)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2017 Staatscourant 2017, 50 overig
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (83 kB)

  Beleidsregel van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) inzake toepassing van de Wet wegvervoer goederen en verordening 1071/2009/EG ten aanzien van vergunningverlening (Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2017 Staatscourant 2017, 53 overig
 9. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 1 september 2016, nr. ILT-2016/70835 tot wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2015 in verband met de herpositionering van Juridische Zaken in de organisatie van de Inspectie Leefomgeving en Transport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2016 Staatscourant 2016, 47088 Inspectie Leefomgeving en Transport
 10. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 24 november 2015, nr. IENM/ILT-2014/63918 houdende aanwijzing van inspecteurs ILT in het kader van de artikelen 121c en 121e van de Provinciewet en artikel 124e Gemeentewet en daarmee samenhangende wijziging van het Instellingsbesluit ILT (Besluit aanwijzing ILT inspecteurs interbestuurlijk toezicht)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2015 Staatscourant 2015, 43496 Inspectie Leefomgeving en Transport