Uw zoekopdracht heeft 2 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Referendumcommissie van 10 november 2017 tot vaststelling van de dag van stemming over de aan het referendum onderworpen Wet van 26 juli 2017, houdende regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017) (Stb. 2017, nr. 317) en de aanduiding daarvan op het bij de stemming te bezigen stembiljet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2017 Staatscourant 2017, 66177 referendumcommissie
 2. Raadgevend referendum Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Referendumcommissie van 28 oktober 2015 tot vaststelling van de dag van stemming over de aan het referendum onderworpen Wet van 8 juli 2015, houdende goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel tot stand gekomen Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (Trb. 2014, 160) (Stb. 2015, nr. 315) en de aanduiding daarvan op het bij de stemming te bezigen stembiljet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2015 Staatscourant 2015, 38434 referendumcommissie