Uw zoekopdracht heeft 649 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de waarnemend directeur van de Directie Internationale Zaken van 10 oktober 2019, kenmerk 1582184-195102-IZ, houdende het verlenen van ondervolmacht aan het afdelingshoofd Jeugd van de Programmadirectie Zorg en Jeugd in Caribisch Nederland i.o.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2019 Staatscourant 2019, 56854 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2019, kenmerk 1127689-163370-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015–2019 in verband met verlenging van de werkingsduur en actualisatie van vergoedingsbedragen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-08-2019 Staatscourant 2019, 43824 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (18 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit Jeugdwet en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 teneinde het werk van vertrouwenspersonen jeugd te ondersteunen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2019 Staatscourant 2019, 43170 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (24 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister voor Rechtsbescherming van 18 juli 2019, kenmerk 1483284-187122-WJZ, tot wijziging van de Regeling Jeugdwet en de Uitvoeringsregeling Wmo 2015 in verband met het stellen van regels ten behoeve van het beperken van vermijdbare uitvoeringslasten in het kader van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-07-2019 Staatscourant 2019, 41519 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 24 juni 2019, nr. 2625361, tot aanwijzing van het Keurmerkinstituut B.V. als certificerende instelling, bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Jeugdwet (Aanwijzingsbesluit certificerende instelling Jeugdwet 2019–2024)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-06-2019 Staatscourant 2019, 35764 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Bekendmaking geregistreerde jeugdhulpaanbieders, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-04-2019 Staatscourant 2019, 18893 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 maart 2019, kenmerk 1495178-188036-J, houdende wijziging van de Regeling Jeugdwet ten behoeve van het over verslagjaar 2018 mogelijk maken van twee verschillende inrichtingsvormen van de jaarverslaggeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2019 Staatscourant 2019, 14603 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2018, nr. 2415267, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Commissie onderzoek naar geweld in de jeugdzorg en jeugdhulp

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2018 Staatscourant 2018, 68341 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 november 2018, kenmerk 1260279-170430-J, houdende Wijziging van de Regeling Jeugdwet in verband met de indexering van de pleegvergoedingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2018 Staatscourant 2018, 67326 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 november 2018, kenmerk 1439330-183376-MEVA houdende wijziging van de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2015–2019 in verband met het actualiseren van de subsidiebedragen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2018 Staatscourant 2018, 63290 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport