Uw zoekopdracht heeft 1506 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2019, nr. 2019-0000100495, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 38919 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (30 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2019, nr. 2019-0000100495, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor werknemersverzekeringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2019 Staatscourant 2019, 38919 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (113 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met aanpassing van de premiedifferentiatie voor de WW en afschaffing van de sectorfondsen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2019 Staatscourant 2019, 36163 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (30 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid, van 27 mei 2019, nr. 2572671, houdende de bekendmaking van de subsidieregeling ter stimulering van regionale uitstapprogramma’s voor prostituees (Regeling uitstapprogramma’s prostituees III)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-06-2019 Staatscourant 2019, 30583 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (42 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur in verband met enkele wijzigingen in de differentiatiesystematiek van de premie voor de Werkhervattingskas

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-2019 Staatscourant 2019, 24232 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Overig Download icon PDF (16 kB)

  Call for proposals Aspasia 2019, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2019 Staatscourant 2019, 10430 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 februari 2019, 2019-0000018842, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW, IOAZ en enkele andere regelingen in verband met aanpassing van het stopbeleid van het beeld van de uitvoering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-02-2019 Staatscourant 2019, 9262 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Besluit wijziging Normbedragenbesluit 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-02-2019 Staatscourant 2019, 44 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (25 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit SUWI in verband met de verwerking van gegevens door verzekeraars in het kader van de verzekering van het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-01-2019 Staatscourant 2019, 665 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit wijziging Normbedragenbesluit 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2019 Staatscourant 2019, 44 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen