Uw zoekopdracht heeft 1632 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 augustus 2019, nr. 2019-0000103579, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de actualisering van Bijlage XIII (wettelijke grenswaarden voor de allergenen alfa-amylase en meelstof)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-08-2019 Staatscourant 2019, 48287 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging instellingsbesluit commissie incompatibiliteiten HvK

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-07-2019 Staatscourant 2019, 39778 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juli 2019, 2019-0000103203, tot wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving in verband met het differentiëren van de hoogte van de boete bij arbeidsongevallen en de aanscherping van het sanctiebeleid met betrekking tot het niet voldoen aan de verplichtingen ten aanzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-07-2019 Staatscourant 2019, 40497 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 28 juni 2019, 2019-0000067945, tot intrekking aanwijzing DNV GL Business Assurance B.V. als certificerende instelling voor hogere veiligheidskundige inzake het Arbeidsomstandighedenbesluit

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  08-07-2019 Staatscourant 2019, 37321 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 juni 2019, 2019-0000090547, tot instelling van de Commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten (Instellingsregeling commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-06-2019 Staatscourant 2019, 35929 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (39 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 mei 2019, 2019-0000074487, tot vaststelling van tijdelijke regels inzake het verstrekken van subsidie ten behoeve van projecten gericht op eerlijk, gezond en veilig werk (Tijdelijke subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk 2019)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-05-2019 Staatscourant 2019, 31367 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 april 2019, 2018-0000180719, tot schorsing van de aanwijzing van SGS Nederland B.V. als EU- en NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake het werkveld machines

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  15-04-2019 Staatscourant 2019, 20560 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 maart 2019, 2019-0000041144, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de vervanging van bijlage XIIIc en XIIIf door een certificatieschema en enkele wijzigingen van bijlage XVIIh

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2019 Staatscourant 2019, 17008 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Overig Download icon PDF (31 kB)

  Call for proposals Maatschappelijke (re-)integratie van adolescenten en volwassenen met autisme en psychose, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2019 Staatscourant 2019, 10424 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 januari 2019, nr. 2019-0000037204, houdende instelling van de Commissie van onderzoek inzake de procedure van werving, selectie en benoeming van de voorzitter van het Huis voor klokkenluiders

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2019 Staatscourant 2019, 5652 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties