Uw zoekopdracht heeft 3690 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2019, nr. 2019-0000145410, tot wijziging van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 mei 2019, tot vaststelling van de rijksbijdrage in de kosten van heffingskortingen voor het jaar 2019 (Stcrt. 2019, 28090)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2019 Staatscourant 2019, 56587 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit intrekking verzorgstersfonds, Ministerie van Defensie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56273 Ministerie van Defensie
 3. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2019 Staatscourant 2019, 56272 Ministerie van Defensie
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (13 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet in verband met verlenging van het experiment voor bestaande deelnemers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 53115 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Verkeersbesluiten Download icon PDF (5 kB)

  gemeente Nijmegen - aanwijzing oplaadplekken elektrische voertuigen - Nijmegen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 54120 Nijmegen
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag in verband met de indexatie van toetsingsinkomens en de maximum uurprijzen voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en de gastouderopvang

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 53122 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (43 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 september 2019, 2019-0000053850, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ en de Regeling statistiek Participatiewet, IOAZ en IOAW 2015 en tot intrekking van enkele andere regelingen onder meer in verband met de vernieuwing van de financieringssystematiek Bbz 2004

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2019 Staatscourant 2019, 53169 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (7 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet tot wijziging van de wet op het kindgebonden budget in verband met het verhogen van de inkomensgrens van het kindgebonden budget voor paren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2019 Staatscourant 2019, 52144 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (85 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 52026 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2019 Staatscourant 2019, 52009 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen