Uw zoekopdracht heeft 203 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 30 augustus 2019 nr. 2019001693, houdende aanwijzing tot ‘verboden plaatsen’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-09-2019 Staatscourant 2019, 50558 Ministerie van Algemene Zaken
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (76 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2019 Staatscourant 2019, 43301 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Interne regelingen Download icon PDF (34 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juli 2019, nr. 8fe5737c-0r1-2.0, houdende vaststelling van beleidsregels met betrekking tot de uitvoering van de Wet veiligheidsonderzoeken (Beleidsregel artikel 13 Wet veiligheidsonderzoeken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 39260 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (82 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat en van de Minister van Defensie, van 25 mei 2019, nr. IENW/BSK-2019/95910, tot vaststelling van de organisatie van de Kustwacht voor Nederland (Regeling organisatie Kustwacht Nederland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2019 Staatscourant 2019, 28763 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-02-2019 Staatscourant 2019, 8263 Raad van State
 6. Vergunningen Download icon PDF (7 kB)

  Besluiten van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op grond van de Kernenergiewet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2019 Staatscourant 2019, 5238 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 januari 2019, nr. 2019-0000006802, tot Wijziging Regeling team criminele inlichtingen ISZW-DO in verband met het actualiseren van de terminologie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-01-2019 Staatscourant 2019, 3766 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Wijziging van de Klachtenregeling MIVD, de Interne klokkenluidersregeling MIVD en de Klachtenregeling Defensie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2018 Staatscourant 2018, 54594 Ministerie van Defensie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van 20 september 2018 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Defensie houdende het stellen van regels met betrekking tot een Unit Veiligheidsonderzoeken (Regeling UVO 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-09-2018 Staatscourant 2018, 53581 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (45 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2018, nr. 8f0daaaa-or1-1.0., tot vaststelling van procedureregels voor het omgaan met een melding van een vermoeden van een misstand bij de AIVD (Procedureregeling met betrekking tot het behandelen van meldingen inzake vermoedens van misstanden AIVD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2018 Staatscourant 2018, 38374 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties